Mizaco Sp. z o.o.

Mizaco Sp. z o.o.

Mizaco,com

Mizaco Sp. z o.o. jest podmiotem skoncentrowanym na tworzeniu wysokiej jakości produktów w obszarze IoT (Internet Rzeczy), będących urządzeniami „smart doorbell“ z jednoczesnym rozwiązaniem rozpoznawania twarzy.

Ideą spółki jest realizacja w sojuszu z dedykowanym partnerem technologicznym produktów „smart living“ o zasięgu globalnym dedykowanych dla branży nieruchomościowej oraz handlowej. Firma w swoim zakresie stawia sobie za cel rozwój oprogramowania automatyzującego pracę firm ułatwiających komunikację w segmencie B2B.