Volanto Games Sp. z o.o.

Volanto Games Sp. z o.o.

VolantoGames.pl

Volanto Games Sp. z o.o. jest wspólnie z udziałowcem Volanto Group spółką zależną od Arts Alliance S.A., realizującą rozwiązania informatyczne w obszarze dystrybucji gier na poczet wsparcia podmiotów w tym segmencie działalności.

Ideą Spółki jest także realizacja dedykowanych produktów do późniejszego ich wdrożenia dla różnych firm, jak również oferowanie rozwiązań w segmencie gier we współpracy z firmami dynamicznie rozwijającymi się w tym segmencie rynku. Firma w swoim zakresie stawia sobie za cel budowę oprogramowania automatyzującego pracę firm produkujących gry mobilne.