Arts Alliance S.A.

Arts Alliance S.A.

ArtsAlliance.pl

Arts Alliance S.A. jest w większościowym udziale spółką zależną od Midven S.A. skoncentrowaną na tworzeniu własnych produkcji gier z jednoczesnym grupowaniem portfolio spółek działających na tworzeniu rozwiązań mobilnych z jednoczesną synergią ze spółkami powiązanymi w zakresie wydawania gier internetowych.

Ideą Arts Alliance S.A. jest poszukiwanie do współpracy także ciekawych zespołów deweloperskich z jednoczesnym wsparciem finansowym oraz wykorzystywaniem synergii pomiędzy firmami będącymi w obrębie spółek będących w Grupie Arts Alliance S.A. na poczet wytwarzania najbardziej wartościowych gier na wszelkiego rodzaju platformy.