Raporty bieżące

 • Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Midven S.A.

  Zarząd Midven S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 grudnia 2014 roku w Warszawie.

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Nowa kadencja Rady Nadzorczej

  Zarząd Midven S.A. informuje, iż w związku z  upływem poprzedniej kadencji członków Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 3 z dnia 15 grudnia 2014 roku powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

  1. Michał Imiołek

  2. Przemysław Spyra

  3. Artur Zandecki

  4. Adam Osiński

  5. Tomasz Radwański

  Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej, wymagane zgodnie z par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostaną przekazane niezwłocznie do publicznej wiadomości właściwym raportem bieżącym EBI.

   

  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  pokaż więcej
 • Podpisanie kolejnego listu intencyjnego

  Zarząd MIDVEN S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 10.12.2014 roku został podpisany list intencyjny dotyczący zamiaru przejęcia pakietu udziałów spółki z branży IT z siedzibą w Warszawie.

  Spółka, której udziały zamierza przejąć Emitent to podmiot dynamicznie rozwijający się Internet Software House, specjalizujący się w projektowaniu, produkcji i wdrażaniu projektów informatycznych zarówno dla biznesu jak i administracji publicznej. W okresie swojej działalności, zespół software house zrealizował szereg projektów na poczet klientów posiadając szerokie doświadczenie przy pracy nad projektami m.in. dla Poczta Polska, Empik Foto, Virgin Mobile, czy też LOT.

  Podpisanie listu intencyjnego otwiera proces badania spółki oraz prace nad przygotowaniem porozumienia w sprawie podstawowych warunków ewentualnej transakcji.

  Emitent wskazuje, że niniejszy list intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania stron i każda ze stron ma prawo odstąpienia od dalszych negocjacji. Jeśli obie strony nie rozpoczną procesu przejęcia po dacie wskazanej w liście intencyjnym jako ostateczna, powyższy list intencyjny zostanie uznany jako automatycznie anulowany.


  Podstawa prawna: § 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  pokaż więcej
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 4 grudnia 2014 roku

  Zarząd Midven S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 4 grudnia 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie.

  Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 15 grudnia 2014 roku

  Zarząd Midven S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 15 grudnia 2014 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie.

  Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  pokaż więcej