Kalendarz inwestora

Harmonogram publikowania raportów okresowych na rok 2018:

  • raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2017 roku - 14 lutego 2018 roku
  • raport okresowy kwartalny za I kwartał 2018 roku - 15 maja 2018 roku
  • raport okresowy kwartalny za II kwartał 2018 roku - 14 sierpnia 2018 roku
  • raport okresowy kwartalny za III kwartał 2018 roku - 14 listopada 2018 roku
  • raport okresowy roczny za 2017 rok - 30 maja 2018 rok