Kalendarz inwestora

Harmonogram publikowania raportów okresowych na rok 2017:

  • raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2016 roku - 14 lutego 2017 roku
  • raport okresowy kwartalny za I kwartał 2017 roku - 15 maja 2017 roku
  • raport okresowy kwartalny za II kwartał 2017 roku - 11 sierpnia 2017 roku
  • raport okresowy kwartalny za III kwartał 2017 roku - 14 listopada 2017 roku
  • raport okresowy roczny za 2016 rok - 30 maja 2017 rok