Technologie B2B

Technologie
B2B

Angażujemy się w podmioty charakteryzujące się innowacyjnymi rozwiązaniami z jednoczesną wysoką dynamiką rozwoju własnych produktów.

Bazując na wiedzy oraz doświadczeniu specjalistów w Midven S.A. jesteśmy zainteresowani angażowaniem się w wybrane rozwiązania technologiczne, będące zarazem przedsięwzięciami B2B typu SaaS (Software as a Service).

W ramach zależnego podmiotu Bookre Sp. z o.o. rozwijamy opartą o algorytmy działalność B2B w segmencie „Business Travel“ z jednoczesnym nastawieniem jej rozwoju na rynku CEE. W zakresie pozostałych inwestycji, interesują nas także rozwiązania w segmencie Fintech czy też podmioty związane z turystyką online.

Wybrane spółki

52,22,183