Technologie B2B

Technologie
B2B

Angażujemy się w podmioty charakteryzujące się innowacyjnymi rozwiązaniami z jednoczesną wysoką dynamiką rozwoju własnych produktów.

W ramach zależnego podmiotu Bookre Sp. z o.o. rozwijamy opartą o algorytmy działalność B2B w segmencie „Business Travel“ z jednoczesnym nastawieniem rozwoju platformy o zasięgu globalnym.

Bazując na wiedzy oraz doświadczeniu specjalistów w Midven S.A. jesteśmy zainteresowani angażowaniem się w wybrane rozwiązanie technologiczne, wspierając je od strony finansowania, relacji inwestorskich czy też merytorycznej pomocy w ramach rozwoju biznesu. Interesują nas przedsięwzięcia B2B typu SaaS (Software as a Service) działające w segmencie turystyki online czy też podmioty związane z procesami logistycznymi, uzupełniając tym samym posiadane aktualne portfolio spółek.

Wybrane spółki

52,22,183