Technologie B2B

Technologie
B2B

Angażujemy się w produkty charakteryzujące się innowacyjnymi rozwiązaniami z jednoczesną wysoką dynamiką ich rozwoju o zasięgu globalnym.

Ideą Midven S.A. jest bezpośrednie zaangażowanie się w wybrane rozwiązania technologiczne w segmencie B2B typu SaaS (Software as a Service) z jednoczesną możliwością ich rozwoju o zasięgu globalnym.

Naszym celem jest zarówno bezpośrednie wsparcie Bookre.eu opartego o algorytmy B2B w segmencie „Business Travel“ w połączeniu z rozwiązaniami Fintech, jak również wsparcie w produkcji oraz rozwoju tanich skrzynek pocztowych (tzw. skrytkomatów) przez spółkę zależną na poczet innowacji usług logistycznych.

Wybrane spółki

52,22,183