Strategia Grupy

Głównym celem strategicznym Midven S.A. na lata 2018 - 2020 jest rozwój posiadanych projektów w segmencie B2B, jak również wsparcie spółek portfelowych działających w obszarze gier.

Ideą Midven S.A. jest stworzenie podstaw do osiągnięcia czołowych pozycji projektów B2B posiadanych w portfolio w swoich segmentach działalności, jak również rozwój spółek działających w obszarze gier z jednoczesną możliwością realizacji własnych projektów growych na różne platformy.

Założona strategia umożliwi Midven S.A. nie tylko podstawę do wzrostu przychodów oraz zyskowności z prezentowanych usług czy też produktów ale również wzrost wartości spółek portfelowych wzmacniających zarazem wartość Grupy kapitałowej.

Grupa Midven S.A. zamierza osiągnąć założony cel poprzez:

  • rozwój opartego o algorytmy Bookre.eu o zasięgu globalnym,
  • wsparcie w rozwoju produktów IoT pod marką Mizaco.com,
  • realizacje przez Arts Alliance wysokiej jakości gier internetowych,
  • wykorzystanie potencjalnej synergii w spółkach Grupy kapitałowej.