Strategia Grupy

Głównym strategicznym celem Midven S.A. na lata 2018 - 2020 jest rozwój posiadanych projektów w segmencie B2B, jak również wsparcie spółek portfelowych działających w obszarze gier.

Ideą Midven S.A. jest stworzenie podstaw do osiągnięcia czołowych pozycji projektów B2B posiadanych w portfolio, jak również rozwój spółek działających w obszarze gier internetowych z jednoczesną możliwością współfinansowania gier oraz ich wydawania we własnym zakresie na wybrane konsole lub platformy.

Założona strategia ma stwarzać nie tylko podstawę do wzrostu przychodów oraz zysku z prezentowanych usług oraz produktów ale również prowadzić do wzrostu wartości spółek portfelowych wzmacniających zarazem wartość Grupy kapitałowej.

Grupa Midven zamierza osiągnąć założony cel poprzez:

  • globalny rozwój Bookre.eu w segmencie B2B Business Travel,
  • wsparcie na poczet produkcji tanich skrytek pocztowych («skrytkomatów“),
  • współfinansowanie gier ze spółkami stowarzyszonymi oraz wydawanie ich na wybrane konsole,
  • inwestycje w wybrane zespoły deweloperskie z jednoczesnym wsparciem do doprowadzenia ich debiutu na rynek giełdowy.