Aktualności

 • Midven SA ma podpisane listy intencyjne na inwestycje w spółki IT

  Midven SA w zakresie swojej strategii zamierza aktywnie dokonywać inwestycji w wybrane podmioty kapitałowe z segmentu IT, będącymi uzupełnieniem dla usług realizowanych przez swoje spółki zależne. Obydwa podmioty tworzą zaawansowane rozwiązania informatyczne na poczet klientów instytucjonalnych, posiadając tym samym zasoby programistyczne do realizacji zleceń "szytych na miarę". Aktualnie Midven SA za pośrednictwem spółki zależnej realizuje plan wzmacniania swojej oferty w zakresie usług przy możliwym jednoczesnym wsparciu rozwiązań firm typu 'software house'.

  Zarząd Midven SA w dalszym ciągu prowadzi zaawansowane rozmowy w zakresie możliwych przejęć firm technologicznych, mogących znacząco wpłynąć na rozwój całej grupy kapitałowej a tym samym zwiększenia wyników finansowych w długim okresie czasu.

  pokaż więcej
 • Plany rozwojowe na 2015 rok

  Celem Zarządu Midven SA jest tworzenie wartości w budowaniu grupy kapitałowej w obszarze usług oraz podmiotów związanych z nowymi technologiami. W Nowym Roku zamierzamy za pośrednictwem spółek zależnych dokonywać inwestycji w przedsięwzięcia związane z tworzeniem produktów technologicznych jak i przejmować pakiety udziałów w spółkach będących typowymi 'software house'.

  Fundusz Technologiczny InQubit, realizowany wspólnie z giełdowym Integer.pl SA zamierza natomiast inwestować w przedsięwzięcia technologiczne na globalną skalę będące kompatybilnymi z usługami paczkomatów. W zakresie rozwoju spółki istotnym jest również cykliczny wzrost wyników finansowych z jednoczesnym wzrostem wartości spółki.

  pokaż więcej
 • Informacja liczbie ogólnej akcji w Spółce oraz liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.

  W dniu 17 listopada 2014 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midven S.A. na dzień 4 grudnia 2014 roku:

  1. ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 1.121.250 akcji;

  2. ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 1.121.250 głosów.

  pokaż więcej
 • Informacja o liczbie ogólnej akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 2 k.s.h.

  W dniu 7 listopada 2014 roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Midven S.A. na dzień 4 grudnia 2014 roku:

   

  1. ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 1.121.250 akcji;

  2. ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 1.121.250 głosów.

  pokaż więcej
 • Midven inwestuje w Inkubator Technologiczny

  Midven SA obok giełdowej spółki Integer.pl S.A. dołączył do grona udziałowców spółki Mlogos Sp. z o.o., będącej funduszem inwestycyjnym typu Venture Capital inwestującym w spółki z zakresu nowych technologii.

   

  Celem spółki są inwestycje w projekty i pomysły z zakresu nowych technologii, które jednocześnie mogą być kompatybilnymi dla usług spółki Integer.pl czy też podmiotów zależnych związanych z usługami logistycznymi. Docelowo spółka Mlogos Sp. z o.o. dokona zmiany nazwy na InQubit Sp. z o.o., zaś większościowym udziałowcem Inkubatora Technologicznego jest grupa Integer.pl S.A., której to Prezes Zarządu Rafał Brzoska jest również aktywnym prywatnym inwestorem finansowym w spółki związane z nowymi technologiami.

   

  Zamierzamy skupiać swoją uwagę inwestycyjną w przedsięwzięcia, które potencjalnie tworzą efekty synergii z usługami grupy Integer.pl w dynamicznie rosnących rynkach” – powiedział Rafał Markiewicz, Prezes Zarządu Mlogos Sp. z o.o. „Interesują nas głównie projekty z obszaru rozwiązań e-commerce, które jednocześnie można adaptować na innych rynkach na których rozwijana jest sieć paczkomatów” – dodał Rafał Markiewicz.

  pokaż więcej