Aktualności

 • Arts Alliance ma 1 milion złotych na produkcję gier. Planuje debiut na NewConnect

  Arts Alliance S.A., w której większościowym akcjonariuszem jest notowana na NewConnect spółka Midven S.A., pozyskuje od inwestorów 1 mln złotych na produkcję gier. Spółka planuje debiut giełdowy na rynku NewConnect na przełomie 2017/2018 roku.

  Prywatna emisja akcji Arts Alliance S.A. serii C rozpoczęła się w dniu 6 listopada i miała trwać do 15 grudnia 2017 roku. Ze względu na duże zainteresowanie inwestorów już w dniu 17 listopada 2017 roku złożone zapisy przekroczyły znacząco ilość akcji, które spółka chciała wyemitować w związku z czym zapisy w tym dniu zostały zredukowane o 40% a subskrypcja została przedterminowo zamknięta.

  ”Tak duże zainteresowanie subskrypcją oraz przedterminowe jej zamknięcie może świadczyć, iż dotychczasowa działalność Arts Alliance S.A. i jej nowa strategia w zakresie rozwoju gier spotkała się z dużą akceptacją ze strony inwestorów. Emisja akcji miała na celu sfinansowanie założonej przez spółkę produkcji gier w 2018 roku. Zainteresowanie objęciem akcji przez inwestorów potwierdza nasze przekonanie o szybkim wzroście wartości spółki po jej debiucie na rynku NewConnect” – komentuje Andrzej Zając, Prezes Zarządu Midven S.A., reprezentujący zarazem głównego akcjonariusza Arts Alliance S.A.

  Aktualnie Arts Alliance S.A. jest w procesie składania dokumentacji i przygotowywania się do debiutu na giełdzie NewConnect na przełomie 2017/2018 roku. Spółka otrzymała, m.in. na ten cel, dotację z programu 4 Stock Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wspierającą małe i średnie firmy w dostępie do rynku kapitałowego.

  Arts Alliance S.A., będący ‘house of ideas’, zamierza realizować gry internetowe z przeznaczeniem na platformy PC, Steam, xBox czy Nintendo. Ideą władz firmy są realizacje gier z gatunku thrillerów z elementami strategicznymi czy też gier z gatunku ‘survival simulation’. W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie produkcji thrillera psychologicznego, którego akcja będzie osadzona we współczesnych realiach. Założeniem gry ma być wcielanie się w głównego bohatera, obejmującego pieczę nad grupką cywilów, starających się przeżyć w rzeczywistości po wielkiej katastrofie. Arts Alliance zakłada realizację gry w okresie 12 miesięcy a jej premierę na koniec 2018 roku.

  Dotychczas spółka wydała grę Free2Play na platformy mobilne pod nazwą ‘Miki Bum’ w oparciu o rozpoznawalną markę dla dzieci DJMiki. Gra została zrealizowana przy współpracy ze spółką Prime Bit Games S.A., w której Arts Alliance S.A. posiada 20% akcji a która to tworzy gry na platformy mobilne z dotychczasowym track recordem 9 gier (m.in. na rynek chiński). Firma zatrudnia 15 osób, zaś portfolio Prime Bit Games S.A. to ponad 100 zrealizowanych projektów.

  – „Podstawą działalności Arts Alliance będzie realizacja gier na Steam czy Nintendo z jednoczesnym wykorzystywaniem synergii ze spółkami stowarzyszonymi, takimi jak Prime Bit Games” – dodaje Andrzej Zając.

  Po drugim kwartale 2017 roku Arts Alliance S.A. miała prawie 200.000 zł zysku. Spółka oczekuje wzrostu wyników finansowych w kolejnych latach, wynikającego zarówno z realizowanych produkcji jak i z konsolidacji wyników finansowych ze spółkami zależnymi.

  – „Jako główny akcjonariusz mamy przekonanie, że wyniki finansowe Arts Alliance S.A. będą rosły przy jednoczesnym docelowym wypłacaniu dywidend dla jej akcjonariuszy.” – dodaje Andrzej Zając.

  pokaż więcej
 • Parcel Technik S.A. rozbuduje sieć ‘skrytkomatów’ do 400 punktów oraz liczy na szerokie porozumienie z firmami kurierskimi

  Parcel Technik S.A., notowany na rynku giełdowym NewConnect, zakłada powstanie do końca przyszłego roku 400 ‘skrytkomatów’ jako własnej sieci do dystrybucji przesyłek kurierskich. Spółka, która wchodzi w skład notowanej na NewConnect Grupy Midven S.A. aktywnie tym samym pozyskuje do współpracy firmy kurierskie.

  Parcel Technik przygotowała finansowanie projektu w oparciu o środki własne oraz możliwe pozyskanie kapitału z emisji akcji. Spółka uchwaliła w ostatnim czasie kapitał docelowy, który może być pomocny w finansowaniu założonej sieci ‘skrytkomatów’. Spółka dysponuje także porozumieniem z firmą leasingową i dzięki zastosowaniu dźwigni finansowej będzie mogła wybudować sieć licząca do końca przyszłego roku 400 maszyn.

  Skrytkomaty, które są autorskim pomysłem spółki zapewniają wydawanie i przyjmowanie przesyłek za pomocą systemu zamków szyfrowych bez konieczności podłączenia maszyny do źródła prądu czy też sieci GSM. Autorską ideą Parcel Technik jest także umieszczanie skrytek pocztowych na dostosowanych do tego przyczepach. Dzięki takiej charakterystyce maszyn spółka może pozyskiwać dużo łatwiej niż konkurenci lokalizacje dla swoich maszyn do dystrybucji przesyłek kurierskich, co potwierdził już program pilotażowy w Izraelu.

  – „E-commerce jest najszybciej rozwijającym się sektorem w handlu na świecie. W Polsce udział handlu internetowego wynosi zaledwie 5 proc. w sprzedaży detalicznej i można się spodziewać że te proporcje będę się dynamicznie zmieniać na korzyść Internetu. Według różnych szacunków, tylko w tym roku przychody w sektorze e-commerce wzrosną 15-25 proc.[1]”– przedstawił Rafał Markiewicz, Prezes Zarządu Parcel Technik S.A.. – „Chcemy zbudować w Polsce jak najszybciej sieć około 400 maszyn, która pozwoli nam od początku obsługiwać wszystkie większe aglomeracje, a dzięki mobilnym ‘skrytkomatom’ będziemy mogli dotrzeć niemal do każdego użytkownika. Dlatego oprócz budowy sieci, równolegle wiele uwagi poświęcamy również na budowanie współpracy z firmami kurierskimi czy innymi graczami na tym rynku” – dodaje Markiewicz.

  Parcel Technik we współpracy z firmą Excelot zrealizował w Izraelu program pilotażowy, który pokazał bardzo duży potencjał w zakresie obsługi handlu z popularnych kierunków jakimi są Chiny czy USA. Spółka zamierza powielić model zastosowany w Izraelu, skupiając się w dużej mierze na obsłudze handlu zagranicznego oraz dając możliwość prostego i szybkiego zakupu towarów z popularnych zagranicznych platform handlowych jak choćby AliExpress. Przyjmując powyższą strategię już teraz jest na etapie zawierania porozumień z ośrodkami uczelniami z dostępem do szerokiej grupy docelowej zainteresowanej dokonywaniem zakupów z różnego rodzaju platform handlowych. Jednocześnie liczy, że dzięki niższym niż konkurencja kosztom usługi kurierskiej będzie również atrakcyjnym partnerem dla firm e-commerce.

  – „To posunięcie sprawdziło się podczas pilotażowego programu w Izraelu. Młodzi ludzie są zawsze w czołówce korzystania z innowacji i chcemy to również wykorzystać w Polsce”– dodaje Rafał Markiewicz.

  Excelot, z którym Parcel Technik nawiązał współpracę obsługuje przesyłki cross border z Chin do Izraela, dzięki czemu spółka mogła przygotować się do obsługi popularnych w Polsce portali Alibaba, Deal Extreme czy ChinaBuy.

  – „Angażujemy się w projekty które mogą odnieść globalny sukces. Jestem przekonany że unikatowe rozwiązania jakie opracowała Parcel Technik zaowocują sukcesem nie tylko w Polsce ale również na możliwych innych rynkach. Ciekawym kolejnym rynkiem może być rynek niemiecki, który stanowi drugi największy rynek e-commerce w Europie” – podsumowuje Andrzej Zając, Prezes Zarządu Midven S.A.

   

  [1] Min. z raportu firmy Frank Knight wynika że wzrost rynku e-commerce wyniesie 18 proc. w Polsce w 2017 r.

  pokaż więcej
 • Midven objął 17,5% akcji w notowanej na NC spółce Boomerang SA, która przekształci się w REIT

  Midven S.A. jako Grupa kapitałowa planująca przejście na GPW objął 17,5% akcji (390.600 sztuk) w Boomerang S.A., spółce która w ramach porozumienia z akcjonariuszami zmieni strategię i przekształci się REIT (Real Estate Investment Trust). Boomerang S.A. obok zmiany przedmiotu działalności zmieni również nazwę na Medard S.A i będzie rozwijał inwestycje w nieruchomości wykorzystując formułę grupy spółek w obszarze nieruchomości.

  - Dzięki współpracy z doświadczonymi inwestorami, którzy weszli do spółki Boomerang i objęli 47,5% pozostałych akcji, ma ona szansę stać się szybko ważnym podmiotem w segmencie REIT. Formuła wypłacanej dywidendy z inwestycji w nieruchomości komercyjne, zapewni stały strumień przychodów z korzyścią dla akcjonariuszy spółki, budując przy tym wartość spółki Midven przed planowanym debiutem na GPW – powiedział Andrzej Zając, Prezes Zarządu Midven S.A..

  Nowy większościowy akcjonariusz rozwijał samodzielnie własne projekty i zarządzał aktywami poprzez MedardFund.pl, spółce będącej FIZ AN z szeregiem własnych projektów. Większościowy akcjonariusz ma zamiar wnieść swoje dotychczasowe doświadczenie, wiedzę oraz realizowane projekty w ramach spółki giełdowej, również nowe nad którymi obecnie trwają prace. Po zmianie strategii, spółka ma skupić się na realizacji projektów deweloperskich, domów opieki oraz akademików.

  - Sektor REIT będzie się bardzo dynamicznie rozwijał, a rynek kapitałowy jest naturalnym rozwiązaniem dla tego typu spółek. Chcemy wspomóc Medard naszym know-how i będziemy mogli uczestniczyć w bardzo ciekawym przedsięwzięciu na szybko rosnącym i przynoszącym coroczną stopę zwrotu przedsięwzięciu. W najbliższych tygodniach możemy oczekiwać również zmian legislacyjnych bardzo korzystnych dla spółek. Dzięki zwolnieniu z CIT spółki tego typu mają szansę na ponadprzeciętny rozwój na naszym rynku, a my chcemy w nim uczestniczyć – dodaje Andrzej Zając.

  Medard S.A. jest podmiotem w formule zbliżonej do funduszu inwestycyjnego na rynku nieruchomości (lokali mieszkaniowych na wynajem, akademików oraz domów opieki), przeznaczając w swojej strategii wypracowane zyski w zdecydowanej większości na dywidendę dla akcjonariuszy. Spółka zarządza inwestycjami na rynku nieruchomości Europy Środkowo-Wschodniej, realizując zarazem projekty deweloperskie w największych miastach Polski. Strategię spółki zakłada poszerzanie portfolio inwestycyjnego celem wypłacania dywidendy dla inwestorów.

  Midven S.A. pomimo, że skupia się na rozwoju przedsięwzięć technologicznych o skali globalnej, nie odwraca się całkowicie od angażowania się w podmioty wybiegające poza obszar technologii, które mogą jednakże zapewnić stabilne wypłaty dywidendy. Spółka jest w trakcie procesu zmiany notowań i przejścia na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych.

  pokaż więcej
 • Arts Alliance z grupy Midven wydaje pierwszą grę mobilną

  Arts Alliance S.A., w której notowana na NewConnect spółka Midven S.A. jest większościowym akcjonariuszem, wydaje grę mobilną w porozumieniu ze znaną pośród dzieci marką DJMiki. Produkcja skierowana do najmłodszych graczy ma szansę na kontynuację w przypadku powodzenia wydanej gry. Arts Alliance S.A. planuje również realizację gry pod roboczym tytułem ‘San Andrews’ będącej formą thrillera psychologicznego.

  Wydana gra Miki Bum, będąca grą zręcznościową została zrealizowana przez Arts Alliance S.A. przy udziale spółki Prime Bit Games Sp. z o.o., będącą także spółką portfelową z Grupy Midven. Wydawca liczy na popularność marki wśród młodych graczy za sprawą popularności projektów muzycznych, których pomysłodawczynią jest Małgorzata Kosik wspierająca markę DJMiki. Gra w modelu F2P pojawi się na wszystkich platformach mobilnych (iOS, Android, Windows Phone). W przypadku zyskania aprobaty gry, obie strony nie wykluczają kolejnych produkcji z wykorzystaniem popularnej wśród dzieci marki.

  Arts Alliance S.A. jest 20% udziałowcem spółki Prime Bit Games Sp. z o.o., tworzącej gry na platformy mobilne z track recordem 9 gier (m.in. na rynek chiński), jak również posiada 51% udziałów w Dansk Soft Sp. z o.o. działającej w obrębie realizacji IT.

  - Dokonana produkcja Arts Alliance jest przykładem na to, jak chcemy wykorzystywać synergie w naszej grupie kapitałowej, gdzie mamy zarówno doświadczonych wydawców gier jak i zespół programistów, z bardzo ciekawymi projektami na koncie. Dzięki takiej współpracy możemy realizować wiele projektów w tym samym czasie i efektywnie zarządzać pracą poszczególnych zespołów, co powinno się przełożyć na skalę działania, dużą liczbę tytułów oraz ostateczny sukces finansowy poszczególnych gier - powiedział  Andrzej Zając, Prezes Zarządu Midven S.A.

  W swojej strategii Arts Alliance S.A. nie zamierza być jedynie kojarzona z grami dla najmłodszych. Działając jako ‘house of ideas’ przygotowuje projekt odnoszący się do strategicznej gry w zdecydowanie mroczniejszym klimacie kierowany do dojrzalszych graczy. Po roboczym tytułem ‘San Andrews’ ma powstać thriller psychologiczny, w którym ma nie zabraknąć mrocznych zagadek i zaskakujących zwrotów akcji. Spółka nie zdradza jeszcze szczegółów produkcji, wiadomo na razie, że gra będzie z elementami katastroficznymi. Planowana premiera gry to 2018 roku.

  - Realizując swoją produkcję Arts Alliance zamierza w dużej mierze opierać się o współpracę z zewnętrznymi studiami, wykorzystując w pierwszej kolejności synergię ze spółkami powiązanymi w grupie kapitałowej – podsumowuje Andrzej Zając.

  pokaż więcej
 • Parcel Technik z Grupy Midven idzie po dofinansowanie na budowę sieci w 3 województwach i promuje skrytkomaty na EXPO 2017

  Parcel Technik, spółka tworząca własną sieć do dystrybucji przesyłek pocztowych, wchodząca w skład notowanej na rynku NewConnect Grupy Midven S.A., złożyła wnioski o dofinansowanie budowy sieci ‘skrytkomatów’ w trzech województwach. Dzięki min. środkom z UE liczy na uruchomienie nawet 500 punktów dystrybucji paczek. Spółka równolegle prowadzi rozmowy z partnerami zagranicznymi. W ramach pozyskanego finansowania promowała swój autorski pomysł min. na EXPO 2017 w Astanie.

  - Jesteśmy obecnie bogatsi o doświadczenia z programu pilotażowego jaki realizujemy w Izraelu we współpracy z firmą Excelot. Sieć działa i dobrze wpisuje się potrzeby branży e-commerce. Obecnie skupiamy się na pozyskaniu finansowania na budowę  sieci w Polce i rozszerzenie współpracy międzynarodowej– mówi  Rafał Markiewicz, Prezes Parcel Technik.

  Spółka złożyła wnioski o dofinansowanie projektu budowy sieci ‘skrytkomatów’ ze środków UE w woj. śląskim, pomorskim i zachodniopomorskim. Aktualnie wnioski te są w trakcie oceny formalnej i merytorycznej, która powinna się zakończyć jeszcze w tym roku. Spółka liczy, że dzięki finansowaniu zewnętrznemu oraz dotacjom uda się zbudować na przełomie 2017 i 2018 r. sieć minimum 500 punktów dystrybucji przesyłek w Polsce, co będzie ciekawą i tańszą alternatywą dla obecnych na rynku rozwiązań. By jak najszybciej osiągnąć próg rentowności sieci, spółka opracowała również plan sfinansowania części maszyn nie wymagających do działania zasilania ani sieci GSM, dzięki leasingowi.

  - Parcel Technik, zdobył niezbędne doświadczenie w zakresie produkcji i lokowania maszyn, oraz nawiązał współpracę z firmami obsługującymi przesyłki kurierskie na rynkach, które przodują w zakresie e-commerce. Teraz to doświadczenie może przenieść na rynek Polski, który mają bardzo duży potencjał wzrostu – dodaje Andrzej Zając, Prezes Midven S.A.

  Parcel Technik rozpoczął również przygotowanie lokacji pod punkty dystrybucji przesyłek. Podpisano min. umowy z uczelniami w Polsce, gdzie w pierwszej kolejności staną maszyny wyprodukowane przez spółkę.

  - Lokowanie ‘sktrytkomatów’ na terenie uczelni wyższych sprawdziło się podczas pilotażowego programu w Izraelu. Młodzi ludzie są zawsze w czołówce korzystania z innowacji i chcemy to również wykorzystać w Polsce – dodaje  Rafał Markiewicz.

  Program w Izraelu jest realizowany przy współpracy z firmą Excelot, która obsługuje przesyłki cross border z Chin do Izraela. Klienci w Izraelu już mogą robić zakupy min. na chińskich portalach Alibaba, Deal Extreme czy ChinaBuy i zamawiać produkty bezpośrednio do skrytkomatów wyprodukowanych przez Parcel Technik. Spółka kontynuuje również rozmowy z partnerami zagranicznymi dotyczące budowy sieci poza Polską.

  - Dzięki misji handlowej w Kazachstanie nawiązaliśmy wiele ciekawych relacji biznesowych i rozpoczęliśmy rozmowy, które będziemy finalizować w kolejnych miesiącach. Nasz celem minimum jest uruchomienie kolejnych programów pilotażowych które będą wstępem do budowy zwartej sieci na świecie. Jak pokazały doświadczenia konkurentów, budowa pojedynczych punktów dystrybucji nie ma racji bytu i wchodząc na dany rynek należy budować sieć obejmującą przynajmniej największe miasta na danym rynku – podsumowuje Markiewicz.

  Parcel Technik S.A. był obecny również na targach EXPO 2017 w Astanie. Na ten cel otrzymał dofinansowanie unijne w wysokości 250.000 złotych. Przedstawiciele spółki odbyli szereg spotkań (również tych na najwyższych szczeblach) w ramach promocji swojego produktu, który może wesprzeć rozwój e-commerce w obszarze transgranicznym.

  pokaż więcej