Aktualności

 • Midven zwiększa udział w Parcel Technik

  Midven S.A. jako grupa kapitałowa działająca w obszarze nowych technologii, notowana na rynku giełdowym NewConnect, zwiększyła poziom udziału w producencie tanich skrytek pocztowych (skrytkomatów) – Parcel Technik S.A.

  Midven na mocy podpisanej umowy cywilno prawnej dokonał poza rynkiem giełdowym inwestycji w spółkę Parcel Technik S.A. Do czasu zawartej umowy, Midven posiadał 9,42% kapitału zakładowego PTE. Po zawarciu umowy inwestycyjnej, zwiększył swój udział do 26,56% giełdowej spółki notowanej na rynku NewConnect.

  Parcel Technik S.A. jest spółką skoncentrowaną na realizacji innowacyjnych rozwiązań w zakresie dystrybucji przesyłek oraz usług kurierskich z jednoczesnym tworzeniem tanich skrytek pocztowych (skrytkomatów) na poszczególne rynki globalne, tj. niemiecki, czeski czy też rynki afrykańskie.

  pokaż więcej
 • Midven S.A. zadebiutuje na GPW w przyszłym roku – inwestuje w platformę B2B

  Midven S.A. – notowana na NewConnect grupa kapitałowa działającą ze szczególnym uwzględnieniem obszaru nowych technologii zakłada debiut na GPW w przyszłym roku. Spółka wybrała już doradców, którzy wspomagają spółkę w przygotowaniach do zmiany parkietu. Zarząd Midven nie wyklucza emisji akcji, której celem będzie dofinansowanie wybranych projektów z portfolio Midven. Spółka poinformowała również o podpisaniu listu intencyjnego w sprawie inwestycji w rozwiązanie B2B w segmencie ‘business travel’.

  Midven S.A. działa w oparciu o 2 filary: rozwoju projektów B2B w segmencie SaaS, oraz aktywnym wspieraniu portfolio w globalnym rozwoju produktów własnych. Spółka duże nadzieje wiąże z rozwijanymi produktami przez spółkę Parcel Technik S.A., notowaną na NewConnect, która działa w segmencie usług logistycznych z własnym produktem ‘skrytkomatów’ o potencjale globalnym. Własne produkty tworzy również spółka z Grupy Midven - Dansk Soft. Midven jest również udziałowcem w Inkubatorze Technologicznym InQubit, (wraz z giełdowym Integer.pl S.A.). InQubit dzięki własnym środkom i możliwemu dofinansowaniu unijnemu ma wspierać projekty seed/start up przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału paczkomatów Integer.pl oraz ‘skrytkomatów’ Parcel Technik.

  W segmencie projektów B2B, Midven opiera się na spółce zależnej Midven Business Solutions, która planuje rozwijać przedsięwzięcia w obszarze B2B w segmencie SaaS. Podstawowym kryterium w doborze projektów jakim kieruje się Midven S.A. jest budowanie wartości poprzez obecność na rynku globalnym, ale również prowadzenie działalności która pozwoli na sukcesywne wypłacanie dywidendy ze spółki w kolejnych latach.

  Midven S.A. rozwija zarówno projekty, które znajdują się na wczesnym etapie rozwoju, jak i usługi które są z powodzeniem oferowane międzynarodowym klientom. Przykładem działalności na międzynarodowym rynku jest spółka Dansk Soft w której Midven S.A. posiada większościowe udziały. W ostatnim czasie pozyskała ona kontrakt w branży ubezpieczeniowej w Skandynawii.  Projektem, z którym Midven wiąże również nadzieje we wzroście wartości jest EneGas.pl, który pomaga optymalizować zużycie energii w oparciu o redukcję poboru mocy w krytycznych dla systemu przesyłowego momentach, jak również generowania dodatkowych oszczędności z tytułu sprzedaży tzw. negawatów. Tego typu projekty działają z powodzeniem w Wielkiej Brytanii. EneGas.pl zamierza oferować swoje usługi firmom produkcyjnym, handlowym czy też zarządzającym nieruchomościami w oparciu o autorskie rozwiązania. Spółka nawiązała również współpracę z firmą, która z powodzeniem działa na rynku w UK, zapewniając sobie możliwe wsparcie w zakresie już dostępnych rozwiązań.

  Midven S.A. zamierza w dalszym ciągu angażować się kapitałowo pośrednio lub bezpośrednio w przedsięwzięcia oraz spółki technologiczne z obszarów marketplace czy też aplikacji stanowiących synergię z paczkomatami® InPost. Aktualnie w portfolio Midven znajdują się spółki jak wspomniany Parcel Technik SA, Dansk Soft Sp. z o.o. czy też fundusz technologiczny InQubit Sp. z o.o., realizowany wspólnie z giełdowym Integer.pl S.A., którego założeniem są inwestycje w początkowe stadia projektów i przedsięwzięć technologicznych z jednoczesną możliwością wsparcia ich ze strony paczkomatów® InPost oraz przyszłej sieci skrytkomatów PTE.

  pokaż więcej
 • Midven angażuje się w rozwój inwestycji EneGas

  Midven S.A. intensywnie inwestuje w innowacyjne rozwiązania technologiczne. Jednym z projektów, który wychodzi obecnie poza fazę inkubacji i jest intensywnie wspierany przez Midven S.A. w zakresie rozwoju inwestycji jest spółka działająca na rynku zarządzania energią oraz optymalizacji jej zużycia – EneGas.pl

  -„Nasze zaangażowanie w rozwój EneGas.pl sukcesywnie się zwiększa wraz z postępem prac i coraz większą skalą działalności” – mówi Andrzej Zając, zarządzający Midven S.A. – „Dostrzegamy bardzo duży potencjał na rynku negawatów i jestem przekonany, że kompleksowe rozwiązania oparte o system IT jakimi dysponuje EneGas.pl mają szansę odnieść sukces nie tylko w Polsce, ale również na globalnym rynku” – dodaje Andrzej Zając.

  Optymalizacja EneGas.pl działa w oparciu o redukcję poboru mocy w krytycznych dla systemu przesyłowego momentach, jak również generowania dodatkowych oszczędności z tytułu sprzedaży tzw. negawatów. Tego typu projekty działają z powodzeniem w Wielkiej Brytanii. EneGas.pl zamierza oferować swoje usługi firmom produkcyjnym, handlowym czy też zarządzającym nieruchomościami w oparciu o autorskie rozwiązania. Spółka nawiązała również współpracę z firmą, która z powodzeniem działa na tym rynku w UK, zapewniając sobie jej wsparcie w zakresie już dostępnych rozwiązań.

  Enegas.pl jest jednym z projektów, które maja szansę nie tylko zrewolucjonizować rynek kosztów energii w Polsce ale również wejść na rynek globalny ze swoimi usługami, gdzie niedobory energii oraz optymalizacja jej zużycia zaczynają być jednymi z najbardziej poszukiwanych usług przez klientów korporacyjnych. Można przyjąć, że zarówno koszty energii jak i zapewnienie jej nieprzerwanych dostaw decydują często o rentowności prowadzonej działalności.

  Spółka jest już po wstępnych rozmowach z potencjalnymi firmami, dla których EneGas.pl może być wsparciem w zakresie optymalizacji kosztów energii oraz jednocześnie idącymi za tym korzyściami finansowymi. EneGas.pl oczekuje, że w kolejnych miesiącach uda mi się wdrożyć pierwsze testy systemu.

  Inwestycja w Enegas.pl jest przykładem konsekwentnej realizacji strategii Midven S.A., która skupia się na podmiotach w obszarach: B2B w SaaS, marketplace oraz rozwiązania technologiczne z możliwością ich globalnego skalowania. W portfolio Midven S.A. znajdują się również: Parcel Technik, Dansk Soft, czy też fundusz seed/start up InQubit, realizowany wspólnie z giełdowym Integer.pl S.A.

  pokaż więcej
 • Dansk Soft z grupy Midven pozyskał kluczowy kontrakt w Skandynawii

  Midven S.A. notowana na NewConnect grupa kapitałowa ukierunkowana na przedsięwzięcia z obszaru nowych technologii, konsekwentnie realizuje strategię wspierania rozwoju kompetencji w grupie kapitałowej do obsługi projektów IT na skalę globalną. W ostatnim czasie, spółka Dansk Soft w którym Midven S.A. posiada większościowe udziały pozyskała kontrakt w branży ubezpieczeniowej w Skandynawii. To już kolejna umowa firmy informatycznej z Trójmiasta, która do tej pory realizowała projekty dla firm na 5 zagranicznych rynkach.

  Zgodnie z nową strategią Midven S.A., spółka stawia na 2-obszary działalności: inwestycje oraz tworzenie rozwiązań w obszarze B2B w segmencie SaaS, jak również angażowanie się kapitałowe pośrednio lub bezpośrednio w spółki technologiczne posiadające ciekawe produkty o zasięgu globalnym. Dansk Soft, zajmuje kluczową pozycję w Grupie Kapitałowej Midven S.A. właśnie w drugim z sygnalizowanych w strategii obszarów. Dzięki kompetencjom i doświadczeniu w tworzeniu systemów dedykowanych CRM/ERP, ma się stać centrum usług IT nie tylko dla całej Grupy Kapitałowej, ale również w przypadku kolejnych przejęć wspierać nowe podmioty w zakresie możliwości wdrożeń własnych rozwiązań. Dansk Soft rozwija również własne produkty, coraz śmielej wkraczając w obszary związane z aplikacjami mobilnymi oraz Internet rzeczy (ang. Internet of Things – IoT). Firma zarówno realizuje zaawansowane rozwiązania IT dla klientów, jak również wspiera wedle wiedzy oraz doświadczenia projekty B2B, które w grupie Midven mają ogrywać swoją znaczącą rolę.

  Midven S.A. konsekwentnie wzmacnia rolę Dansk Soft, zapewniając wsparcie biznesowe we współpracy z drugim udziałowcem Dansk Soft - Trójmiejską firmą Volanto. Dzięki wspólnemu przedsięwzięciu z Volanto w Dansk Soft, zwiększono w krótkim czasie udział w rynku rozwiązań dla biznesu, pozyskano partnera dysponującego unikalnym know-how, oraz zapewniono dodatkowe wsparcie dla Grupy Kapitałowej Midven z ponad 50 specjalistami z obszaru IT również ze strony samego Volanto.

  - Jako Dansk Soft negocjujemy obecnie kolejne kontrakty, celując zwłaszcza w rynki skandynawskie i izraelski, nie zapominając zarazem o macierzystym rynku w zakresie realizacji rozwiązań IT dla potencjalnych klientów – powiedział Łukasz Olechnowicz, Prezes Zarządu Dansk Soft Sp. z o.o..

  Dansk Soft zamierza również rozwijać własne produkty, jak również zwiększyć liczbę oddziałów w Polsce. - Aktualnie prowadzimy rekrutację pracowników w tworzonym oddziale w Płocku aby zapewnić lepsze dotarcie do klientów w centralnej Polsce – dodał Tomasz Szczęsny, Dyrektor ds. Rozwoju i Sprzedaży Dansk Soft. Firma zamierza aktywnie uczestniczyć także w szkoleniu programistów dlatego też dołączyła do partnerów największej szkoły programowania w Polsce – Software Development Academy.

  - To inicjatywa, której Dansk Soft będzie częścią. Z jednej strony nasi najlepsi specjaliści będą dzielić się wiedzą, z drugiej zaś my będzie mogli zaprosić do współpracy najlepszych absolwentów – dodał Prezes Zarządu Dansk Soft.

  Midven S.A. chce również w dalszym ciągu angażować się kapitałowo w spółki technologiczne z obszarów marketplace czy też aplikacji stanowiących synergię z paczkomatami® InPost. Aktualnie oprócz udziałów w Dansk Soft, w portfolio Midven znajdują się także spółki: Parcel Technik SA, zajmujący się usługami logistycznymi w połączeniu z tworzeniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie dystrybucji przesyłek oraz usług kurierskich, jak również fundusz technologicznych InQubit Sp. z o.o., realizowany wspólnie z giełdowym Integer.pl S.A., którego założeniem są inwestycje w początkowe stadia projektów i przedsięwzięć technologicznych z jednoczesną możliwością wsparcia ich ze strony paczkomatów® InPost oraz przyszłej sieci skrytkomatów PTE.

  pokaż więcej
 • Midven z planowanymi inwestycjami

  Midven S.A. stanowiący grupę kapitałową ukierunkowaną na przedsięwzięcia z obszaru nowych technologii zakłada przeprowadzenie w I półroczu br. inwestycji w segmencie B2B z potencjałem rozwoju o zasięgu globalnym. Celem Midven jest jednocześnie tworzenie synergii pomiędzy spółkami znajdującymi się w jego portfolio.

  W związku z dynamicznym wzrostem usług oraz produktów w obszarze B2B w SaaS, Zarząd Midven prowadzi zaawansowane negocjacje w zakresie inwestycji w przedsięwzięcie B2B w segmencie travel. Spółka planuje dokonać akwizycji do końca drugiego kwartału, zwiększając swoją skalę działalności oraz tworząc potencjał wzrostowy przychodów spółki, zapewniając jej zarazem stabilny fundament będący w przyszłości podstawą do stałych wypłat dywidend dla akcjonariuszy. Niezależnie od zakładanej inwestycji wspomnianej powyżej, Midven rozważa także akwizycje platformy B2B w zakresie druku 3D.

  Ostatni kwartał 2015 roku w Midven S.A. upłynął pod znakiem zakończonej z sukcesem emisji akcji na kwotę 7,5 mln PLN z jednoczesnym nabyciem kontrolnego pakietu akcji Parcel Technik S.A. Podstawą działalności PTE jest tworzenie sieci ‘skrytkomatów’ na rynkach rozwijających się jako funkcjonalnych maszyn do odbierania przesyłek oraz zdeponowanych paczek. Dokonana emisja w Midven to również kolejny krok w drodze na główny parkiet warszawskiej GPW, co jest obecnie jednym z celów strategicznych spółki.

  - Rozpoczęliśmy już stosowne działania związane z przeniesieniem notowań na GPW – powiedział Andrzej Zając, Prezes Zarządu Midven S.A. – Przy okazji transferu zamierzamy przeprowadzić emisję akcji, pozyskując kapitał na rozwój projektów B2B – dodaje Andrzej Zając.

  Midven S.A. stanowi grupę kapitałową zorientowaną na przedsięwzięcia w obszarze nowych technologii. Obecnie rozwój spółki oparty jest na dynamicznie rozwijających się segmentach działalności, czyli grupowaniu firm technologicznych oraz inkubowaniu innowacyjnych przedsięwzięć technologicznych w oparciu o własne zasoby jak choćby dedykowany do tego Midven Business Solutions. Oprócz dokonanej inwestycji w Parcel Technik, w portfolio Midven znajduję się Dansk Soft jako spółka realizująca rozwiązania IT, czy też Inkubator Technologiczny – InQubit, którego partnerem jest spółka giełdowa Integer.pl SA.

  pokaż więcej