Aktualności

 • Udana emisja obligacji dla Redan SA

  Pozyskany kapitał dla Redan S.A. ma być z przeznaczeniem na rozwój grupy kapitałowej a w tym i sieci sklepów dyskontowych 'TextilMarket'. W ramach przeprowadzonej emisji w dniach 11 - 22 sierpnia br. inwestorom przydzielono obligacje zwykłe na okaziciela Serii C na kwotę 8,5 miliona złotych, zaś terminy wykupu przypadają w okresie 2-ch lat od daty podpisania umów z inwestorami.

  Zarząd Spółki zakłada również przeznaczenie części środków z emisji na inwestycje infrastrukturalne od strony IT na poczet całej Grupy Kapitałowej Redan S.A.

  pokaż więcej
 • Boomerang SA planuje debiut na NewConnect

  Firma działa w obszarze usług turystycznych dla klientów biznesowych, zwłaszcza związanych z 'incentive travel'. Boomerang S.A. zarządza zarazem serwisem turystycznym Viglo.pl, jak również planuje kolejne przedsięwzięcia uzupełniające swoją podstawową działalność.

  Jak zapowiedział w ostatnim czasie Zarząd Spółki, Boomerang S.A. planuje debiut w IV kwartale br.

  pokaż więcej
 • Kurs PDA Kancelaria Medius SA wzrósł 30%

  Kancelaria Medius S.A. jest spółką zajmującą się usługami finansowymi z nakierowaniem na obsługę wierzytelności dla małych i średnich przedsiębiorstw. Na rynku NewConnect zadebiutowało 4.360.000 praw do akcji stanowiacych 17,90% kapitału zakładowego. Spółka w marcu br. zakończyła z sukcesem prywatną ofertę akcji, gdzie w zamian za ponad 4 mln PDA pozyskała ponad 0,4 mln złotych z przeznaczeniem na zakup portfeli wierzytelności.

  Pozyskany kapitał Zarząd Kancelaria Medius S.A. (KMEA) zamierza również przeznaczyć na zdynamizowanie rozwoju poprzez rozbudowę systemu IT, rozbudowę działu handlowego a w szczególności działu Call Center, co znacznie przyczyni się do wzrostu obsługiwanych praw. Na terenie województwa małopolskiego na którym Kancelaria Medius S.A. działa najaktywniej jest ponad 111 tysięcy mieszkańców a zadłużenie wynosi na tym obszarze ponad 2 mld złotych.

  pokaż więcej
 • TNN Finance SA w drodze na NewConnect

  TNN Finance S.A. jest właścicielem oraz spółką zarządzającą czołowym kantorem wymiany walut KantorOnline.pl. Serwis powstał w lutym 2011 roku, odnotowując rok do roku stały 40% przyrost liczby klientów, których większość stanowiły osoby spłacające kredyty walutowe oraz firmy działające w handlu międzynarodowym. W ciągu 1 roku działalności całkowita wielkość obrotów walutami wyniosła ponad 137 mln złotych.

  Aktualnie KantorOnline.pl współpracuje z 9 bankami - Alior Bank, BZ WBK, Millennium Bank, Kredyt Bank, BRE Bank, Multi Bank, mBank, PKO BP oraz Polbank EFG. TNN Finance S.A. planuje rozszerzyć grupę banków i tym samym zapewnić większą szybkość realizacji transakcji w bankach, które nie oferują automatycznych platform wymiany walut. Spółka będąc rentowną od samego początku działalności prognozuje w 2012 roku przychód ze sprzedaży powyżej 100 mln złotych oraz zysk na poziomie 620 tysięcy złotych.

  pokaż więcej
 • MIDVEN SA nabywa akcje Kancelaria Medius SA

  Kancelaria Medius S.A. jest spółka zajmującą się usługami finansowymi z nakierowaniem na obsługę wierzytelności dla małych i średnich przedsiębiorstw. Firma koncentruje swoje usługi również w zakresie pakietu gwarancji wypłacalności dla średnich i dużych firm, restrukturyzacji zobowiązań, raportów handlowych czy wykupu portfeli wierzytelności. Dzięki doświadczeniu i wiedzy merytorycznej zespołu adwokatów oraz radców prawnych prowadzi windykację należności konsumenckich, które odpowiadają za połowę wszystkich długów na rynku. Firma koncentruje swoje usługi również w zakresie pakietu gwarancji wypłacalności dla średnich i dużych firm, restrukturyzacji zobowiązań czy też raportów handlowych.

  Kancelaria Medius S.A. prognozuje debiut na rynku giełdowym NewConnect w I półroczu 2012 roku. Autoryzowanym Doradcą wspierającym w procesie debiutu na rynku kapitałowym jest EBC Solicitors S.A.

  pokaż więcej