Aktualności

 • Bookre z Grupy Midven może zadebiutować na NewConnect w 2019 r.

  Grupa Midven, skupiająca spółki działające w obszarze nowych technologii, posiadająca większościowy pakiet udziałów w działającej w segmencie B2B Business Travel spółce Bookre nie wyklucza przekształcenia podmiotu w spółkę akcyjną i wprowadzenia jej na rynek NewConnect w przyszłym roku.

  - „Bookre jest właścicielem autorskiego narzędzia umożliwiającego dokonywania rezerwacji miejsc noclegowych na całym świecie dla klientów biznesowych. Dzięki zastosowanym na platformie algorytmom, system Bookre pozwala na optymalizację czasu oraz kosztów procesu związanych z delegacjami pracowników w obrębie danego przedsiębiorstwa.

  - „Nie wykluczamy wprowadzenia Bookre na rynek NewConnect w 2019 roku i wzmocnienia jej kapitałowo z uwagi na kluczowy moment rozwoju firmy” – mówi Andrzej Zając, Prezes notowanej na NewConnect spółki Midven S.A., która posiada większość udziałów w Bookre Sp. z o.o.

  To co wyróżnia spółkę na rynku, to zaimplementowane rozwiązania technologiczne, rozwijane w stronę sztucznej inteligencji, które pozwalają na dopasowywanie oferty do procedur funkcjonujących w firmach w zakresie ograniczania wydatków, pozwalając zarazem dobrać najlepszą rezerwację na potrzeby danego użytkownika. Automatyczne dopasowywanie ofert do wymagań odbiorcy to znacząca przewaga konkurencyjna Bookre na rynku.

  - „Rynek przedsięwzięć B2B w segmencie Travel bardzo dynamicznie się rozwija. Po debiucie Bookre na parkiecie giełdowym, strategia spółki zakłada że będzie ona pełnić rolę konsolidatora w zakresie podobnych przedsięwzięć, które mogą uzupełnić ofertę dla potencjalnych klientów biznesowych” – dodaje Prezes Midven.

  W ostatnim czasie w segmencie B2B Travel doszło do kilku ciekawych transakcji, które świadczą o coraz większym potencjale tego rynku. Przykładowo serwis My Travel został przejęty przez Wakacje.pl, a Accor Hotels poinformował o przejęciu Gekko – podmiotu zajmującego się rezerwacjami hotelowymi dla osób podróżujących służbowo.

  pokaż więcej
 • Midven przed debiutem na GPW stawia na rozwój segmentu gier i IoT

  Midven S.A. tworząca grupę kapitałową w obszarze nowych technologii, przed przeniesieniem notowań akcji z NewConnect na GPW pracuje nad wzmocnieniem segmentu technologicznego, zwłaszcza w segmencie B2B. Obok rozwoju organicznego, Grupa Midven prowadzi też rozmowy na temat kolejnych podmiotów, które potencjalnie mogłyby wzmocnić Grupę.

  Spółka konsekwentnie pracuje nad procesem zmiany rynku notowań oraz rozwija swój biznes technologiczny. WZA Midven zdecydowało już  o zmianie rynku notowań, jak i o sporządzaniu sprawozdań zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Równolegle Grupa Midven rozwija organicznej biznes technologiczny, zwłaszcza w obszarze gier i Internetu Rzeczy oraz segmencie B2B.

  - „Prowadzimy rozmowy z kolejnymi podmiotami, które mogą wzmocnić naszą grupę jeszcze przed debiutem na GPW” – mówi Prezes Zarządu Midven S.A., Andrzej Zając. – „Nadal w kręgu naszych zainteresowań są podmioty z branży gier, oraz IoT. Chcemy by takie podmioty wkomponowały się w strukturę grupy i uzupełniły jej kompetencje. Nie zapominamy też o rozwoju organicznym. Chcemy by docelowo nasza Grupa miała mocne oparcie w segmencie B2B, który może zapewnić stabilizację i przewidywalność przychodów. Liczymy również na nasze spółki gamingowe, które bardzo intensywnie pracują nad własnymi produkcjami, co może się przełożyć na wyniki finansowe Midven w kolejnym roku” – dodaje Andrzej Zając.

  Midven konsekwentnie wspiera grupę firm na rynku gier komputerowych takich jak planująca debiut na rynku NewConnect i koncentrująca się na segmencie B2B Arts Alliance S.A. oraz  Prime Bit Games S.A., której akcje na rynek NC w ostatni piątek dopuściła GPW.

  - „Arts Alliance jest na ostatnim etapie prac związanych z dopuszczeniem akcji do obrotu na rynki NewConnect i wkrótce powinna dołączyć do Prime Bit Games, która ten proces zakończyła sukcesem. Obie spółki poza własnymi projektami pracują jednocześnie nad 2-ma wspólnymi produkcjami gier dedykowanych na różne platformy, co pokazuje jak kluczowa jest wymiana know-how w naszej grupie oraz współpraca pomiędzy poszczególnymi podmiotami” – podkreśla Zbigniew Stawinoga, Prezes Zarządu Arts Alliance S.A.

  Midven posiada także  doradców, wspierających spółkę w przygotowaniach do zmiany parkietu. Zarząd Midven nie wyklucza emisji akcji, której celem będzie dofinansowanie wybranych projektów z posiadanego portfolio.

  - „Widzimy że obecnie jest bardzo dobra koniunktura na spółki technologiczne i producentów gier. To oczywiście nie przypadek, gdyż Polacy należą do czołówki światowej w tej dziedzinie z jednoczesnymi sukcesami na arenie międzynarodowej. Naszym celem jest wsparcie dla spółek portfelowych z jednoczesną korzyścią dla całej GK Midven. Pracujemy także nad organicznym tworzeniem produktów w segmencie IoT” -  precyzuje Andrzej Zając.

  Niezależnie od projektów IoT czy pośredniego współfinansowania gier, Midven aktywnie wspiera spółki z segmentu B2B, tak jak choćby: Bookre tworzący rozwiązanie Business Travel w obszarze B2B, czy Parcel Technik producenta tanich skrytek pocztowych. Spółka jest zaangażowana kapitałowo również w spółkę giełdową Medard S.A., który w swoim założeniu biznesowym zaangażowany jest w realizację akademików studenckich.

  pokaż więcej
 • Arts Alliance jest „na ostatnim etapie” przygotowań do debiutu na NewConnect

  Arts Alliance SA – spółka z grupy Midven SA – jest „na ostatnim etapie” prac związanych z dopuszczeniem akcji do obrotu na rynku NewConnect, poinformował prezes Zbigniew Stawinoga. Midven podtrzymuje, że chce przejść z rynku NewConnect na główny rynek GPW i nie wyklucza emisji akcji.

  „Arts Alliance jest na ostatnim etapie prac związanych z dopuszczeniem akcji do obrotu na rynki NewConnect i wkrótce powinna dołączyć do Prime Bit Games, która ten proces zakończyła sukcesem. Obie spółki poza własnymi projektami pracują jednocześnie nad 2-ma wspólnymi produkcjami gier dedykowanych na różne platformy, co pokazuje jak kluczowa jest wymiana know-how w naszej grupie oraz współpraca pomiędzy poszczególnymi podmiotami” – powiedział Stawinoga, cytowany w komunikacie.

  Wcześniej spółka podała, że w ramach oferty prywatnej przeprowadzonej pod koniec ubiegłego roku, pozyskała 1 mln zł, zaś emisja zakończyła się 40-procentową nadsubskrypcją.

  Midven SA posiada także doradców, wspierających spółkę w przygotowaniach do zmiany parkietu. Zarząd Midven nie wyklucza emisji akcji, której celem będzie dofinansowanie wybranych projektów z posiadanego portfolio.

  „Widzimy, że obecnie jest bardzo dobra koniunktura na spółki technologiczne i producentów gier. To, oczywiście, nie przypadek, gdyż Polacy należą do czołówki światowej w tej dziedzinie z jednoczesnymi sukcesami na arenie międzynarodowej. Naszym celem jest wsparcie dla spółek portfelowych z jednoczesną korzyścią dla całej grupy kapitałowej Midven. Pracujemy także nad organicznym tworzeniem produktów w segmencie IoT” – powiedział prezes spółki Midven Andrzej Zając, cytowany w komunikacie.

  Dodał, że spółka prowadzi rozmowy z kolejnymi podmiotami, które mogą wzmocnić grupę jeszcze przed debiutem na GPW.

  „Nadal w kręgu naszych zainteresowań są podmioty z branży gier, oraz IoT. Chcemy, by takie projekty wkomponowały się w strukturę grupy i uzupełniły jej kompetencje. Nie zapominamy też o rozwoju organicznym. Chcemy by docelowo nasza grupa miała mocne oparcie w segmencie B2B, który może zapewnić stabilizację i przewidywalność przychodów. Liczymy również na nasze spółki gamingowe, które bardzo intensywnie pracują nad własnymi produkcjami, co może się przełożyć na wyniki finansowe Midven w kolejnym roku” – dodał Zając.

  Niezależnie od projektów IoT czy pośredniego współfinansowania gier, Midven aktywnie wspiera spółki z segmentu B2B, tak jak choćby: Bookre tworzący rozwiązanie Business Travel w obszarze B2B, czy Parcel Technik – producenta tanich skrytek pocztowych. Spółka jest zaangażowana kapitałowo również w spółkę giełdową Medard, który w swoim założeniu biznesowym zaangażowany jest w realizację akademików studenckich, podano także.

  pokaż więcej
 • Arts Alliance liczy na debiut na NewConnect w II kw. 2018 r.

  Arts Alliance S.A., w której większościowym akcjonariuszem jest notowana na NewConnect spółka Midven S.A., liczy na debiut na rynku NewConnect jeszcze w drugim kwartale br. Wszystkie prace i formalności zmierzające do upublicznienia spółki są na ukończeniu.

  Arts Alliance S.A., będący ‘house of ideas’, działający w obszarze usług B2B oraz współ-finansujący gry internetowe w oparciu o współpracę z zespołami deweloperskimi intensywnie pracuje nad rozwojem swojego biznesu w obszarze B2B dla klientów korporacyjnych, by stworzyć sobie silną podstawę dywersyfikacji źródeł przychodów, niezależnie od współ-tworzenia gier internetowych.

  Podstawą działalności są dla nas usługi B2B, które pozwalają na stałe przychody oraz przepływy finansowe, zwłaszcza kiedy realizacja gier wymaga zaangażowania czasowego zanim ich efekt końcowy ujrzy światło dzienne” – powiedział Zbigniew Stawinoga. „Jesteśmy tym samym zainteresowani rozwojem tego segmentu biznesowego, zwłaszcza, przy wykorzystaniu potencjału kontaktów biznesowych naszego głównego akcjonariusza” – dodaja Prezes Stawinoga.

  Arts Alliance realizuje usługi B2B dla klientów korporacyjnych, jak również jest na etapie realizacji 2-ch gier internetowych wspólnie z podmiotem stowarzyszonym Prime Bit Games S.A., również zmierzającym na parkiet giełdowy NewConnect. Obie gry mają mieć premietę w 2018 roku i ukazać się na platformy Steam, xBox, PC czy Nintendo. Dodatkowo, obie spółki współpracują nad zrealizowaną grą ‘Magic Nations’, która ma być wydana przez Arts Alliance na platformę Nintendo Switch.

  Spółka w ramach oferty prywatnej przeprowadzonej pod koniec ubiegłego roku, pozyskała 1 mln zł, zaś emisja zakończyła się 40% nad-subskrypcją. Akcje były sprzedawane po cenie 0,40 z jednoczesnymi transakcjami pomiędzy inwestorami po dokonanej emisji po 0,60 groszy co implikuje wycenę na poziomie nieco ponad 5,7 mln zł. Zarząd Arts Alliance liczy na debiut na rynku NewConnect jeszcze w drugim kwartale br., gdyż wszystkie prace i formalności zmierzające do upublicznienia spółki są na ukończeniu.

  Mamy nadzieję, że uda nam się zadebiutować do końca czerwca” – podsumowuje prezes Stawinoga.

  pokaż więcej
 • Spółki z grupy Midven planują 2 premiery gier w ciągu 7 miesięcy

  Spółki z notowanej na NewConnect grupy Midven S.A., chcą w ciągu najbliższych 7 miesiącach wydać dwie gry internetowe na platformy Steam, Nintendo, xBox oraz platformy mobilne.

  Spółki, które tworzą zaplecze technologiczne w grupie Midven intensywnie pracują nad kilkunastoma projektami gier, z których dwie mają szansę na debiut w najbliższych 7 miesiącach. Pierwsza gra (Inside Grass) jest formą przygodowej rozrywki skierowaną do najmłodszych odbiorców, w którym nacisk ma być położony na akcję, przygodę i rozwiązywanie prostych łamigłówek. Gra wykorzystuje motyw zmniejszenia bohatera, który zmaga się z zagrożeniami, których źródłem będzie świat owadów i insektów. Drugi tytuł (Heirloom) to gra skierowana do starszych odbiorców, będącą formą przygodówki z segmentu hidden object.

  - Produkcja obu gier weszła już w ostateczną fazę planowania. Opracowano też rozbudowane koncepcje jak ma wyglądać rozgrywka. Spośród kilkunastu projektów, jakie pojawiły się w ostatnim czasie te dwa tytuły uznaliśmy za najbardziej perspektywiczne z jednoczesnym nastawieniem na sukces dla obu spółek – mówi  Andrzej Zając, Prezes Zarządu Midven S.A.  

  Jedną ze spółek zaangażowanych w proces wydawniczy w ramach grupy jest Arts Alliance S.A. Obok tytułów, których produkcja jest najbardziej zaawansowana Grupa pracuje nad kolejnymi grami, wśród których na wyróżnienie zasługuje ambitny projekt thrillera psychologicznego, którego akcja będzie osadzona we współczesnych realiach. Założeniem gry ma być wcielanie się w głównego bohatera, obejmującego pieczę nad grupką cywilów, starających się przeżyć w rzeczywistości po wielkiej katastrofie.

  - Równolegle z pracami nad samymi grami, grupa pracuje nad przyszłą monetyzacją gier i modelem dzięki któremu będzie mogła wprowadzać na rynek kolejne tytuły. Obecnie na rynku gier mobilnych dominuje model mikropłatności połączony z dystrybucją reklam. Będziemy na pewno też korzystać z tych doświadczeń. Eksperymentujemy też z autorskimi rozwiązaniami dotyczącymi lootbox-ami oraz dostępem płatnym, ale pozbawionym reklam. Widzimy duży potencjał w naszych produkcjach i liczymy że kolejne tytuły będą promowane przez wydane przez Grupę tytuły – dodał Andrzej Zając.

  Grupa Midven w spółce Arts Alliance gromadzi kompetencje w zakresie cyfrowej rozrywki, a dzięki synergii z pozostałymi spółkami w Grupie, firma ma zaplecze, by realizować projekty wpisujące się w światowe trendy.

  - Cały czas aktywnie poszukujemy projektów ludzi i firm, które wzmocnią nasze technologiczne zaplecze. Rynek gier stale się rozwija i chcemy aktywnie uczestniczyć w tym wzroście nie za kilka lat, ale już teraz – podsumował Andrzej Zając.

  Sam Midven S.A. konsekwentnie buduje swoją pozycję jako grupy technologicznej nastawionej na realizację projektów innowacyjnych na skalę globalną. W ramach GK Midven S.A. podjęta została wstępna decyzja w ramach wykorzystania marki Mizaco na poczet realizacji produktów z obszaru Internetu Rzeczy (IoT) i realizacji takich projektów jak choćby założony już „smart doorbell” w postaci inteligentnego dzwonka do drzwi z przeznaczeniem dla nieruchomości mieszkaniowych lub komercyjnych.

  Arts Alliance S.A., będący ‘house of ideas’, zamierza realizować gry internetowe z przeznaczeniem na platformy PC, Steam, xBox czy Nintendo. Ideą władz firmy są realizacje gier z gatunku thrillerów z elementami strategicznymi czy też gier z gatunku ‘survival simulation’. W listopadzie 2017 roku, w ramach prywatnej emisji akcji serii C spółka pozyskała 1 mln złotych. Zapisy podczas emisji zostały zredukowane o 40% a subskrypcja przedterminowo została zamknięta. Aktualnie Arts Alliance S.A. jest w procesie składania dokumentacji i przygotowywania się do debiutu na giełdzie NewConnect. Spółka otrzymała, m.in. na ten cel, dotację z programu 4 Stock Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wspierającą małe i średnie firmy w dostępie do rynku kapitałowego.

  pokaż więcej